ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ พ.ศ. 2558