ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารช้าง เนื่องในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  ประจำปี 2557  ราคาโต๊ะละ 1,000 บาท  ในวันที่ 1 -  10 พฤศจิกายน 2557  ณ กองคลัง อบจ. สุรินทร์ (ชั้น 2) ในวันเวลาราชการ

ข้อมูลทั่วไป
ข้อบัญญัติ
จัดเก็บรายได้
แผ่นพับ
รายงานการเงิน
สถิติการเยี่ยมชม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม อบจ.สุรินทร์
 

ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
๑. การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน
๒. การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน
๓. ข้อความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
รายงานรายรับรายจ่ายจริง
Polls
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
All right reserve@2010